Formularz do pobrania

karta zgłoszenia na szkolenie

» w formacie PDF

Odwiedź stronę oddziału

Zmiany Ustawy o Systemie Oświaty istotnych dla przedszkoli niepublicznych w sprawie uzyskiwania dotacji z budżetu Państwa

Zapytaj o Kurs

DATA MIASTO MIEJSCE CENA

Zmiany "Ustawy o Systemie Oświaty" istotnych dla przedszkoli niepublicznych w sprawie uzyskiwania dotacji z budżetu Państwa 

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie możliwości jakie proponowane są przedszkolom niepublicznym w zakresie finansowania ich działalności, zapoznanie z obowiązkami organu nadrzędnego, zasady przeprowadzania kontroli, informacje praktyczne.
 
 
Adresaci:  

Szkolenie kierowane jest do pracowników JST zajmujących się koordynowaniem prac związanych z dotacjami z budżetu Państwa przeznaczonymi na działalność przedszkoli niepublicznych oraz do właścicieli i nauczycieli tych przedszkoli.
 

Program szkolenia 7 h szkoleniowych: 

 1. Opis najważniejszych zmian w nowelizacji ustawy. Konsekwencje nowelizacji ustawy.
 2. Dotacja z budżetu Państwa dla gmin.
 3. Naliczanie dotacji przez gminę. Studium Przypadku - Jak gminy liczą dotacje dla przedszkoli Niepublicznych.
 4. Zmiana podstawy obliczania dotacji oświatowych w nowej ustawie w praktyce.
 5. Co można finansować z dotacji.
 6. Przedszkola systemowe – przedszkola niepubliczne w systemie przedszkoli „za złotówkę”.
 7. Uwzględnienie dotacji z budżetu Państwa w podstawie naliczania dotacji.
 8. Kontrola - Informacje podstawowe:
  1. Zapowiedź kontroli,
  2. Osoby uprawnione do kontroli,
  3. Czas trwania kontroli
  4. Uprawnienia osób przeprowadzających kontrolę.
  5. Zakres udostępnianych dokumentów: dzienniki zajęć, Listy płac, Umowy o pracę, umowy z firmami zewnętrznymi, wyciąg z rachunku bankowego.
  6. Wydatki najczęściej kwestionowane przez Gminy.
  7. Protokół pokontrolny a tryb kiedy gmina może żądać zwrotu dotacji.
  8. Tryb odwoławczy i orzecznictwo sądowe.
  9. Rola SPN przy sprawowaniu kontroli naliczania dotacji.
 9. Inne możliwości pozyskania finansowania na inwestycje i utrzymanie płynności finansowej
 10. Rozliczanie dotacji Unijnych a zasada Konkurencyjności w aspekcie rozliczania dotacji
 11. Dotacje unijne – analiza możliwości aplikowania a nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020
 
Trener:

Adriana Głuchowska
Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce, praktyk gospodarczy kładący szczególny nacisk na ćwiczenia symulacyjne, praktyczne. Szkoli zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej jak i kadrę zarządzającą. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie: ekonomia) oraz studia w KPWS w Wejherowie ze specjalizacją: zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 

Czas i miejsce szkolenia: 

Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46-47 (Inkubator Przedsiębiorczości)
Cena szkolenia: 129,00 zł netto / 1 os.
 
Cena szkolenia zawiera koszty: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, przerwy kawowe.
 

KONTAKT

Magdalena Pietrzyk
tel: 794 – 524 - 075
email: 
slupsk.szkolenia@apedukacja.pl 

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT. 

** Podane ceny są cenami NETTO